De inschrijving voor de Halve marathon van Tholen op 21 september 2019 is geopend!

Inschrijven kan via https://inschrijven.nl/form/2019092150971-nl tot en met zaterdag 14 september.

Kosten:

21km: 15,- bij voorinschrijving, 17,50 bij daginschrijving

10km: 12,50 bij voorinschrijving, 15,- bij daginschrijving

5km: 10,- bij voorinschrijving, 12,50 bij daginschrijving

Kidsrun: gratis deelname voor kinderen van 4 t/m 11 jaar

Dagindeling:

9:30 start 21km op de markt van Tholen

12:30 sluiting finish 21km

13:00 start kidsrun

13:30 start 5km

14:30 start 10km

16:00 sluiting finish

Wedstrijd- en organisatiereglement

Algemeen
1. Door zich in te schrijven voor één van de onderdelen van de Halve marathon van Tholen verklaart een deelnemer zich akkoord met dit wedstrijd- en organisatiereglement.
2. De Halve marathon van Tholen bestaat uit de onderdelen ½ marathon, 10km en 5 km hardlopen en kidsrun.
3. De organisatie en wedstrijdleiding van de Halve marathon van Tholen bestaan uit het bestuur van de Halve marathon van Tholen en uit een aantal, door dit bestuur aangewezen andere personen.
4. De deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de Halve marathon van Tholen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
5. De inschrijfprocedure, de hoogte van het inschrijfgeld en de administratie-, overschrijvings- en na-inschrijvingskosten worden door de organisatie vastgesteld en gecommuniceerd via www.halvemarathonvantholen.nl.
6. De organisatie en wedstrijdleiding is gerechtigd om zowel het wedstrijd- en organisatiereglement als het verloop van de wedstrijden en kidsrun ten allen tijde aan te passen.
7. De deelnemer dient in aanloop naar de Halve marathon van Tholen en op de dag zelf kennis te nemen van belangrijke berichten van de organisatie via www.halvemarathonvantholen.nl.

Inschrijving
8. Een inschrijving kan alleen worden afgerond na een succesvolle betaling van het inschrijvingsgeld via automatische incasso.
9. Buitenlandse deelnemers wordt de mogelijkheid geboden via een IBAN-overschrijving het inschrijfgeld over te maken. Bij uitblijven van de betaling wordt de inschrijving na vier weken door de organisatie geannuleerd.
10. De betaling is bepalend voor de definitieve inschrijving, vermelding op de startlijst en uitreiking van het startnummer.
11. De deelnemer dient zelf te controleren of de persoonlijke gegevens goed in het inschrijfsysteem, bij het startnummer en uiteindelijk in de uitslagen vermeld zijn. Correcties en wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk via de wijzigingslink van de inschrijfmail of na 14 september via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te worden doorgegeven. Het deelnemen aan de Halve marathon van Tholen op het startnummer van een ander, zonder dat dit is doorgegeven aan de organisatie, is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie.
12. Alleen bij annulering via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 14 september wordt het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd.
13. De organisatie stelt maximale deelnemersaantallen vast per onderdeel van de Halve marathon van Tholen.
14. De organisatie kan besluiten om op de wedstrijddag, via na-inschrijving bij het wedstrijdsecretariaat, extra startbewijzen aan te bieden.
15. Overname van het startnummer van een andere loper en/of het deelnemen aan een ander onderdeelkan tot uiterlijk 14 september gewijzigd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna kan dit enkel nog op de wedstrijddag zelf bij het wedstrijdsecretariaat worden geregeld. In het laatste geval wordt er 5 euro overschrijvingskosten gerekend.
16. Het deelnemen aan de Halve marathon van Tholen op het startnummer van een ander, zonder dat dit is doorgegeven aan de organisatie, is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie.
17. De minimale leeftijd om in te schrijven voor het hardlopen is 12 jaar, mits de wettelijk vertegenwoordiger akkoord geeft. De minimale leeftijd bij de kidsrun is 4 jaar en de maximale leeftijd 11 jaar.
18. Voor de leeftijdscategorie en de leeftijdsberekening is de leeftijd op de wedstrijddag bepalend.

Wedstrijddag
19. Deelnemen aan de Halve marathon van Tholen is voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.
20. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
21. De deelnemers dienen het door de organisatie en wedstrijdleiding aangegeven parcours te volgen.
22. De deelnemers moeten alle aanwijzingen van de organisatie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en hulpdiensten opvolgen.
23. De deelnemers moeten als deelnemer herkenbaar zijn door het startnummer zichtbaar op de borst te dragen.
24. Het volgen van de loop is alleen per fiets toegestaan waarbij bepaalde stukken van het parcours niet toegankelijk zijn voor volgers.
25. Bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten kan het evenement geheel of gedeeltelijk door de organisatie worden afgelast.
26. Bij (gedeeltelijke) afgelasting wordt niet naar een alternatieve datum uitgeweken. Ook is er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of vergoeding van andere kosten.
27. Begeleiders op de fiets moeten op de wedstrijddag bij de organisatie een geel hesje opvragen.
28. De finish bij de ½ marathon sluit om 12.30 uur, bij de 5km om 14.45 en bij de 10km om 16:00.

Prijswinnaars
29. Prijswinnaars worden aansluitend aan de wedstrijd, door of namens de wedstrijdleiding gehuldigd. Op dat moment worden ook de prijzen aan de winnaars persoonlijk uitgereikt.
30. Er worden 18 prijzen uitgereikt. Voor de eerste drie heren en eerste drie dames die de finish passeren per wedstrijdelement hebben wij een attentie, ongeacht in welke leeftijdscategorie deze deelnemers vallen.
31. Na de prijsuitreikingsceremonie vervallen de niet in ontvangst genomen attenties terug aan de organisatie.

Bescherming persoonsgegevens
32.De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst, middels het inschrijven voor het evenement, toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst, middels het inschrijven voor het evenement, toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. De verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de Europese privacywetgeving in deze de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ingangsdatum 28 mei 2018).